Đăng Nhập  |  Đăng Ký   English (United States)   中文(中华人民共和国)   Tiếng Việt (Việt Nam)
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dung môi

Nhựa composite

Hóa chất cơ bản 

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất tẩy rửa

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Text/HTML

Hút chân không trong sx sản phẩm composite

 

 

 

                            

Dung môi công nghiệp
DANH MỤC SẢN PHẨM
1
Toluen
 
 
2
N-hexane
 
 
3
Methyl ethyl ketone (MEK)
 
 
4
Methanol
 
 
5
Iso propyl alcohol (IPA)
 
 
6
Cyclo hexanol
 
 
7
Cồn Ethanol
 
 
8
Butyl cellosolve
 
 
9
Butyl acetate
 
 
10
Acetone
   

11

Xylene