Đăng Nhập  |  Đăng Ký   English (United States)   中文(中华人民共和国)   Tiếng Việt (Việt Nam)
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dung môi

Nhựa composite

Hóa chất cơ bản 

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất tẩy rửa

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÀNH VIÊN
Thành viên Thành viên:
Mới nhất Mới nhất: esmaeil
Mới hôm nay Mới hôm nay 0
Mới hôm qua Mới hôm qua: 0
Số thành viên Toàn bộ: 23

Số người trực tuyến Đang trực tuyến:
Số Khách Số khách: 0
Thành viên thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 0

Đang trực tuyến Đang trực tuyến:
 Text/HTML

VIDEO

 

Làm chậu xi măng sáng tạo.

 

 

 

                            

Dung môi công nghiệp
DANH MỤC SẢN PHẨM
1
Toluen
 
 
2
N-hexane
 
 
3
Methyl ethyl ketone (MEK)
 
 
4
Methanol
 
 
5
Iso propyl alcohol (IPA)
 
 
6
Cyclo hexanol
 
 
7
Cồn Ethanol
 
 
8
Butyl cellosolve
 
 
9
Butyl acetate
 
 
10
Acetone
   

11

Xylene