Chế Độ:  
Đăng Nhập  |  Đăng Ký   English (United States)   中文(中华人民共和国)   Tiếng Việt (Việt Nam)
 Text/HTML
Đóng
 DANH MỤC SẢN PHẨM
Đóng

Dung môi

Nhựa composite

Hóa chất cơ bản 

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất tẩy rửa

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đóng
 THÀNH VIÊN
Đóng
Thành viên Thành viên:
Mới nhất Mới nhất: jignesh@newpackagrochem.com
Mới hôm nay Mới hôm nay 0
Mới hôm qua Mới hôm qua: 0
Số thành viên Toàn bộ: 32

Số người trực tuyến Đang trực tuyến:
Số Khách Số khách: 0
Thành viên thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 0

Đang trực tuyến Đang trực tuyến:
 Text/HTML
Đóng
 Dung môi công nghiệp
Đóng
DANH MỤC SẢN PHẨM
1
Toluen
 
 
2
N-hexane
 
 
3
Methyl ethyl ketone (MEK)
 
 
4
Methanol
 
 
5
Iso propyl alcohol (IPA)
 
 
6
Cyclo hexanol
 
 
7
Cồn Ethanol
 
 
8
Butyl cellosolve
 
 
9
Butyl acetate
 
 
10
Acetone
   

11

Xylene